Matka yrittäjyyteen

Aloitin taloushallinnon työt 16-vuotiaana, kotitalomme yläkerrassa kun sattui sijaitsemaan tilitoimisto. Yhtenä asiakkaista oli ja on edelleen isoisäni perustama metallialan yritys. Taloushallinnon koki konkreettisempana, kun olin saanut työskennellä tuotannossa koneilla, joiden kulut näkyivät kirjanpidossa. Olin myös itse lähettämässä rahtia, jonka myyntiä raportoin. Samalla kasvoin yrittämisen ympäröimänä tottuen yrityksen ja omistajan arjen ongelmiin. Tätä käytännönläheisyyttä ja toiminnan tuntemusta jäin myöhemmin kaipaamaan työssäni. Asiakkaan tunteminen on trendikäs termi asiantuntija-alalla. Kokemusteni mukaan kyseessä on useammin ihanteen markkinointi kuin toteutunut olotila. Asialla on huomattava merkitys, sillä taloushallinnossa on kyse ongelmien kanssa työskentelystä.

Kaupallisen alan ylempää korkeakoulututkintoa Vaasassa suorittaessani hakeuduin suurehkon tilitoimistoketjun palvelukseen. Sain kirjanpitäjänä toimimisen jälkeen kokemusta myös esimiestehtävistä. Kovan työn, ajoittaisten epäonnistumisten ja monipuolisen kehittymisen jälkeen olin otettu saadessani kannatusta luottamustehtäviin Veronmaksajain Keskusliitossa. Osallistuin Pohjanmaan paikallisyhdistyksen toimintaan yhdistyksen aktiivina ja myöhemmin puheenjohtajana. Näiden tehtävien rooli työurani alussa on merkittävä. Ne opettivat miten käsitellä henkilöiden ja yritysten arkaluontoisia ongelmia ja tarjota lakiin tai sopimuksiin perustuvia ratkaisuja mahdollisimman inhimillisesti.

Omaksi hämmästyksekseni sain KTM-tutkinnon suoritettua töiden ohessa loppuun. Tämän jälkeen työskentelin kahdessa suuressa tilintarkastusyhtiössä, ensin kotiseudullani Etelä-Pohjanmaalla ja myöhemmin pääkaupunkiseudulla. Tilintarkastusten ohella tietoa kertyi myös erilaisista konsultointipalveluista. Erityisesti monipuolisen osaamisen ja suhdeverkoston vuoksi koin riman yrittäjäksi siirtymiseen hyvin matalaksi. Olin erittäin kiitollinen, että minulle tarjoutui samalla mahdollisuus palata Veronmaksajain Keskusliiton toimintaan Seinäjoen seudun puheenjohtajana ja toimia vierailevana luennoitsijana Vaasan yliopistolla.

Nykyinen työskentelymuoto on tuntunut paluulta juurille ennen kaikkea henkisellä tasolla. Haaste on edelleen sama; konkreettisten ratkaisujen tarjoaminen kohtuullisen turvatusti sekä omasta että asiakkaan näkökulmasta. Toivon, että tulevaisuudessa kykenisin tarjoamaan mielekkään työelämäkokemuksen muutamalle alasta kiinnostuneelle. Olisin iloinen jos kokemus kanssani kannustaisi myös heitä yrittäjyyteen.