RANTALA AUDITING OY

Omistamisen ja yrittämisen tukena

TILINTARKASTUS

Lakisääteinen tilintarkastus, sekä tilintarkastajan lausunnot eri toimialojen pienille ja keskisuurille yrityksille erityisesti Etelä-Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. Luottamukselliset asiakassuhteet mahdollistavat yrityksen riskienhallinnan tukemisen muun muassa omistajarakenteen muutoksiin ja verotukseen liittyen. 

KIRJANPITO JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ-PALVELU

Pk-yrityksen kirjanpidon lisäksi myös konserniraportoinnin toteuttamista helpottaa monipuolinen käyttökokemus eri taloushallinnon ohjelmista. Kaikilla yrityksillä ei ole tarvetta tai halua oman organisaation kokoaikaisen talouspäällikön rekrytoimiseen. Budjetointiin, kustannus- ja investointilaskelmia laatimaan tai talousosastoa organisoimaan saatetaan kuitenkin ajoittain tarvita näkemystä omaava henkilö.

KAUPPAKIRJAT JA SOPIMUSNEUVONTA

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen tai myynnin suunnittelu kannattaa aloittaa varhaisessa vaiheessa. Osakkeiden tai liiketoiminnan myynnin ja hankinnan välillä on joskus merkittäviä eroja. Lisäksi kaupanteon ja arvostuslaskelmien laatimisen yhteydessä voi olla perusteltua oikaista virallisessa tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä lukuja.

VEROTUS JA

KOULUTUKSET

Verolainsäädäntöön ja verotuskäytäntöön liittyy vuosittain erilaisia muutoksia. Myös veronkorotusten määräämisperusteita koskeva oikeuskäytäntö tarkentuu. Tulonlähdejaot aiheuttavat edelleen epäselvyyksiä yritysten verotukseen. Toimeksiantojen lisäksi aiheista on koottavissa tarpeiden mukaan muokattavia koulutuksia yrityksille, tilitoimistoille ja oppilaitoksille.